In de media

Diploma’s voor zwemmen in zee


zeezwemdiploma

KOUDEKERKE – Op het strand bij Westduin zijn zaterdag de eerste zwemles in zee-diploma’s uitgereikt. 16 kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar kregen niet alleen hun officiële CinZee-oorkonde, maar ook een aantekening hoeveel meter ze in zee kunnen zwemmen.

Reddingsbrigade

De zeezwemlessen zijn een initiatief van Jolanda van Belzen van Privézwemschool Westduin. Zij ontwikkelde het lesprogramma samen met de Middelburgse reddingsbrigade.

Overleven

Naast het praktische gedeelte kregen de kinderen ook theorie. Ze leerden wat te doen als er een groot schip voorbij komt, wat de strandvlaggen betekenen en hoe lang je in koud water kunt overleven. Het Zeeuwse zwemlesprogramma in zee is een landelijke primeur en werd gegeven gedurende de zomervakantie.

Zeeuws initiatief

Het CinZee-diploma vervangt overigens niet het officiële C-diploma dat wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden NRZ. Het nationaal platform volgde het Zeeuwse initiatief met speciale belangstelling.